Nuorille vaikuttamisen kokemuksia

Ajankohtaista

Nuorisovaltuuston edustajat vierailivat tällä viikolla kaupunginvaltuuston valtuustoinfossa kertomassa, miltä Lapsiystävällinen kunta heidän silmissään näyttää. Tärkeä viesti meille päättäjille ja virkamiehille oli, ettei lapsilla ja nuorilla ole ollut tarpeeksi tietoa tästä upeasta meriitistä, minkä kaupunki on saanut ennen nuorisovaltuustoon pääsyä. Lapsiystävällisyys tulee näkyä siinä, että siitä muistetaan myös tiedottaa joka tasolla kaikille lapsille ja nuorille. Se jos mikä on lapsiystävällisyyttä.  

Lasten ja nuorten osallisuuteen on alettu viime vuosina kiinnittää huomiota. Lasten ja nuorten näkemykset ovat arvokkaita, niin heitä koskevissa asioissa erityisesti, mutta myös kaupungin kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia ja heillä tulee olla aito mahdollisuus olla osallisena niissä hankkeissa, jotka tulevat olemaan tulevaisuudessa arjessa näkyviä asioita.  

Suomea on perinteisesti pidetty demokratian mallimaana. Me emme saa antaa tämän käsityksen murentua ja siksi demokratiakasvatukseen on kiinnitettävä huomiota. Kiinnostus yhteisiin asioihin herää onnistuneista kokemuksista vaikuttamistilanteissa. Kokemus omasta vaikuttamisen mahdollisuudesta ja onnistumisesta vahvistaa kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen ja tämä on tärkeää. Demokratia on yhteisöllisen elämämme perusta ja siksi tätä käsitettä on myös syytä avata näissä vaikuttamisen paikkojen kohdalla koulussa ja nostaa ne ajankohtaiseksi käsiteltäväksi ilmiöksi aina kun ne muutenkin näkyvät yhteiskunnassa.   

Koulut ovat tässä avainroolissa. Alhainen äänestysaktiivisuus on syytä ottaa vakavasti ja tehdä toimia, joilla yhä useampi kokee osallisuuden itselleen tärkeänä ja haluaa äänestää ja vaikuttaa asioihin. Kouluympäristössä vaikuttamisen paikkoja ovat nuorisovaltuusto, oppilaskunnat, V-päivät sekä luokkatasolla luokkakokoukset, joissa strukturoidusti harjoitellaan yhdessä oman luokan asioihin vaikuttamista ja päättämistä.   

Tässä kasvatuksessa dialogi on tärkeää. Lapsen ja nuoren on hyvä huomata, että asioilla on aina monia puolia ja että yhteistyöllä eri näkökulmista voidaan löytää yhteinen kaikkia tyydyttävä loppuratkaisu. Se ei edusta välttämättä puhtaasti sitä omaa ajatusta, mutta siinä voi olla mukana kaikkea sitä mitä itse pitää tärkeänä ja lisäksi myös jotain sellaista mikä toiselle on tärkeää. Kompromissilla asioita yleensä saadaan edistettyä paremmin kuin pitäytymällä tiukasti omassa kannassa.  

Ensi viikolla kaupunkimme 8.luokkalaiset pääsevät taas tuomaan esille heille tärkeitä aloitteita Vaikuta, älä valita eli V-päivien yhteydessä. Tällä vaikuttamisen kanavalla on suuri merkitys kaupunkimme nuorille, niin positiivisen vaikuttamiskokemuksen antajana kuin myös dialogin mahdollistajana nuorten ja päättäjien välillä. Myös tapaamamme nuoret nuorisovaltuustomme edustajat pitivät tätä työtä tärkeänä.   

 V-päivän tärkeyden lisäksi saimme myös selkeän viestin, mitä hämeenlinnalainen nuori juuri tällä hetkellä kaipaa. Nuoret kertoivat, että tänä aikana tärkeää olisi lisätä yhteisöllisyyttä. Lapsille ja nuorille tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia ryhmäytymiseen ja yhdessä toimimiseen. Koronan jälkihoidossa tähän tulee erityisesti panostaa, niin koulujen kuin myös vapaa-ajan harrasteiden parissa. Ketään ei saa jättää yksin ja kiusaamiseen tulee puuttua herkästi ja tehokkaasti. Tässä meille kaikille viestiä, johon on syytä reagoida.