Yhden valtuustokauden kokemusta rikkaampana, olen valmis jatkoon – Ajatuksia kuluneesta valtuustokaudesta ja pohdintaa tulevasta

Otsikko oikeastaan kertookin oleellisen. Olen valmis jatkamaan Hämeenlinnan kuntapolitiikassa. Nyt paljon valmiimpana kuin edellisellä kerralla. Olkaa hyvä, sopivasti kokenut, osaava ja motivoitunut sekä empatiaan kykenevä valtuutettu tarjolla palvelukseenne kaudelle 2021-2025! 

Miten ensimmäinen valtuustokauteni on sujunut?

Kuntapoliittinen työni on ollut alusta asti aktiivista. Olen kirjoittanut useita blogeja ja juttuja paikallislehtiin, osallistunut keskusteluun ja pyrkinyt ilmaisemaan aina kantani ja vaikuttamaan asioihin, joihin olen voinut vaikuttaa. 

Luottamustehtävissäni, kaupunkirakennelautakunnassa ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallituksissa, olen saanut tutustua moniin itselleni uusiinkin asioihin. Kaupunkirakennetoimiala ei ollut minulle toimialana niin tuttua kuin Tavastia, toisen asteen koulutuksesta vastaavan yhtymänä, mutta molemmissa tehtävissä olen saanut vaikuttaa ja olla mukana.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajuuskausi tammikuusta 2019 avasi minulle kuitenkin ihan erilaiset mahdollisuudet päästä toimimaan kuntapolitiikan ytimessä. Valtuustoryhmän puheenjohtajilla on oikeus osallistua kaupunginhallituksen infoihin ja niitä edeltäneisiin oman ryhmän kokouksiin. Ryhmyrit ovat näsissä kokouksissa ns. äänettömiä mutta vaikuttaa näissäkin voi vaikkei varsinaisesti pääsekään päättämään. 

Ryhmyrinä on saanut olla myös ns. ryhmän äänenä mediaan ja muihin ryhmiin päin. Se onkin ollut jännittävä homma. Haastattelut ovat tulleet yllättäenkin ja ne ovat vaatineet nopeaa reagointia. Laaja yleissivistys ja valtakunnan politiikan aktiivinen seuraaminen on myös edellytyksiä ryhmyrin tehtävässä menestymiseen. Uskon myös, että tässä hommassa elämänkokemukseni ja ammattini, rehtorina, ovat auttaneet minua. Minulla on tilannetajua enkä säikähdä vähästä. Johtajan pitää luottaa itseensä ja uskaltaa olla ohjaksissa. Ryhmyrin tehtävässä nämä ominaisuudet ovat tarpeen. Myös asioiden laaja seuraaminen kuntapolitiikan ulkopuolella on osoittautunut tarpeelliseksi sekä selkeä itsensä ilmaisu niin kirjallisesti kuin suullisesti.

Koen, että ryhmyrinä oleminen on myös opettanut minulle paljon. Alussa kun olin rivivaltuutettuna, minusta tuntui, että valta oli valtuuston ulottumattomissa. Hallintosäännössä kaupunginhallitukselle on Hämeenlinnassa annettu paljon päätäntävaltaa ja siksi se saattoi alussa siltä tuntua kun oli vielä etäällä ja ei  päässyt kuulemaan päätöksiin liittyvää pohjakeskustelua.

Tällä kaudella päätöksiä tehtiin perumalla lukioiden yhdistäminen, päättämällä rakentaa ja korjata kouluja sekä päiväkoteja eri puolille kaupunkia, päättämällä ettei rakenneta toriparkkia ja monia muita pienempiä asioita. Assi-sairaalan rakentamishankkeen eteneminen on Hämeenlinnalle tärkeä asia ja hyvä, että hanke etenee. Tämä tosin ei ole valtuuston päätös. 

Hämeenlinnalle on tärkeää olla aktiivinen niissä pöydissä, missä päätetään sellaisista investoinneista, jotka lisäävät Hämeenlinnan vetovoimaisuutta yrittämisen, työn tekemisen ja asumisen kaupunkina. Seuraavalla valtuustokaudella tämä on erityisen tärkeää ja valtuutettujen tulee olla myös uuden kaupunginjohtajan tukena tässä työssä. Kaupungin ja kaupunkilaisten etu on, että yhteistyö virkamiesten ja päättäjien välillä toimii ja että sen tuloksena kaupunkia viedään eteenpäin ja tehdään päätöksiä, joissa huomioidaan kaupunkilainen. 

Meitä, tämän kauden valtuutettuja on jossain arvosteltu päättämättömyydestä. Se on osaltaan totta. Päätöksiä ei ole saatu tehtyä joissakin tilanteissa äänekkään vastustuksen pelossa. Päättäjän pitäisi kuitenkin pystyä päättämään ja se onnistuisi paremmin  jos päätösprosessi on valmisteltu hyvin ja kun siihen on osallistettu kaupunkilaisia riittävästi. Tätä edellytän virkamiehiltä vieläkin enemmän seuraavalla valtuustokaudella  jos minut vaalitaan uudestaan valtuustoon. 

Seuraavalla valtuustokaudella, kuten myös tälläkin, tärkeää on huolehtia siitä, että kaupungin talous pysyy tasapainoisena. Lisäksi seuraavan valtuustokauden tärkein tehtävä on panostaa niihin toimiin, joilla koronakriisin jälkiä korjataan. Lapsiystävällisessä kaupungissa pitää panostaa lapsiin ja nuoriin ja heidän peruspalveluihin ja myös vapaa-ajanpalveluihin, harrastusmahdollisuuksiin. 

Korona on kurittanut kohtuuttomasti kaupungin urheiluseurojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa. Tämä tulee huomioida seuraavien toimintakausien avustuksissa. Hyvinvointiin sekä lapsiin ja nuoriin panostaminen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. 

Elinvoimaa lisäävien hankkeiden eteneminen on myös tärkeää. Moreeni-Rastinkankaan, MoRe, yritysalueen vetovoima näkynyt jo kuluneena keväänä alueen yritysinvestointien lisääntymisenä ja tämä kehitys jatkukoon seuraavallakin kaudella. Rakennushankkeiden eteneminen Hämeensaaressa, Asemanrannassa ja pitäjissä mm.rantarakentamisen edellytysten helpottumisena, on myös erittäin realistisia toteutumisen kannalta ja Hämeenlinnalle tärkeitä tavoitteita.

Hiilineutraalissa Hämeenlinnassa tehdään myös valintoja ihmisten arjessa, asumisen, kierrätyksen ja liikkumisen muodossa. Pyöräilyverkostojen rakentaminen tätä päivää vastaaviksi ja turvallisiksi reiteiksi on tarpeen. Joukkoliikenteen linjojen pitää palvella kaupunkilaisia niin, että joukkoliikenne koetaan  varteenotettavaksi vaihtoehdoksi liikkumisen välineenä. 

Keskustaa pitää kehittää vetovoimaiseksi. Vetovoima lähtee palveluista ja tapahtumista. Kun ne ovat oikein suunnatut, niin niiden perässä tulee myös ihmiset. 

Kaupungin rooli on mahdollistaa. Meidän päättäjien tehtävä on edistää tätä mahdollistamista. Me olemme teitä, asukkaita varten ja meidän tehtävä on viedä teidän toiveita päätöksentekoon ja myös vastavuoroisesti tuoda teille asianmukaista tietoa päätettävien asioiden taustoista ja vaikutuksista. Olkaamme aktiivisia puolin ja toisin. Kuunnellaan toisiamme. Kysytään ja yritetään tehdä itsemme ja kantamme ymmärretyksi. Viisaus on yhteisessä ymmärryksessä.