Arvot & politiikka

Politiikassa ja ihmisten johtamisessa pätevät samat ajatukset. Pitää olla sinut itsensä kanssa. Toimia eri rooleissa aidosti ja avoimesti omana itsenään ja tehdä tekoja, joiden päämäärä on hyvä. Kokonaisuus on aina otettava huomioon ja se ettei tehdä päätöksiä, joilla vahingoitetaan heikompaa. Minä yritän toimia eri rooleissani siten, että niin yksilön kuin kokonaisuuden kannalta tulee tehtyä järkeviä hyviä tekoja. Tässä työssä ei pärjää yksin vaan tarvitaan kumppaneita ja yhteistyötä. 

Demokratia on minulle tärkeä asia. Demokratiassa kansa saa äänensä kuuluville oman ehdokkaansa kautta. Olen mukana kuntapolitiikassa tästä syystä. Minulla on aikaa, osaamista, yhden kauden mittainen kokemus  ja myös sydäntä siihen työhön mitä yhteisten asioiden hoitaminen vaatii.

Kuva: Pasi Vähänen

Arvoni ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

ANNE LAATIKAINEN

Hyvinvointivaltio ja demokratia antavat hyvälle elämälle tuen ja turvan. Hyvinvointivaltiossa turvataan tasa-arvoiset peruspalvelut kaikille kansalaisille. Hämeenlinnassa haluan omassa poliittisessa työssäni huomioida myös heidän äänen, jotka eivät sitä itse pysty tuottamaan. Päätöksen tekeminen ei voi olla vain vahvojen päätöksiä. 

Aktiivisessa kaupungissa päätöksenteon valmistelu on ennakoivaa, kaupunkilaisia osallistavaa ja tulevaisuuden tarpeet sekä ympäristöä huomioonottavaa.  Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä päätöstensä vaikutukset ja siksi kyky empatiaan, toisen asemaan asettumiseen, on päättäjälle tärkeä.

Hämeenlinna on lapsiystävällinen kaupunki ja se tulee näkyä päätöksenteossa lapsiin panostuksilla. Lasten palvelut ja tilat tulee olla turvallisia ja asianmukaisia. Ryhmäkoot niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa on oltava sellaiset, joissa jokainen lapsi tulee huomioiduksi. Lapsiystävällinen kaupunki panostaa myös lasten ja nuorten vapaa-ajanpalveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin.

Vakaa talous on kaupungin menestymisen mittari. Seuraavan valtuustokauden tärkeä tavoite on pitää talous tasapainoisena. Lisäksi seuraavalla valtuustokaudella tehtävänä on panostaa niihin toimiin, joilla koronakriisin jälkiä korjataan.

Haluan, että kaupungin ote kehittämiseen on aktiivinen. Haluan omalla poliittisella toiminnallani edistää Hämeenlinnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta työskentely-ja asuinkaupunkina. Hämeenlinnan tulee olla aktiivinen tulevaisuuteen suuntautuvissa investoinneissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, jotka koskettavat Hämeenlinnaa. Edistän kaikessa päätöksenteossa yrittämisen mahdollisuuksia Hämeenlinnassa ja myös monimuotoisia asumisen mahdollisuuksia. Pääradan on kuljettava jatkossakin Hämeenlinnan kautta. Elinvoimaa lisäävien hankkeiden eteneminen on tärkeää.

Hämeenlinna on vehreä ja  turvallinen kaupunki, jossa arjen palvelut ovat helposti saavutettavissa. Omassa poliittisessa työssä haluan vahvistaa näitä ja edistää hankkeita, joissa lisätään kaupunkilaisten mahdollisuuksia nauttia lähiympäristön tarjoamista liikunta-ja ulkoilumahdollisuuksista. Hiilineutraalissa Hämeenlinnassa tehdään myös valintoja ihmisten arjessa, asumisen, kierrätyksen ja liikkumisen muodossa. Pyöräilyverkostojen rakentaminen tätä päivää vastaaviksi ja turvallisiksi reiteiksi on tarpeen. Joukkoliikenteen linjojen pitää palvella kaupunkilaisia niin, että joukkoliikenne koetaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi liikkumisen välineenä.

Kaupunki, jossa tapahtuu on vetovoimainen. Hämeenlinnassa tulee tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja urheilutoimintaa. Varsinkin koronan jälkeen niin kulttuuri kuin urheilutoimittajien tarvitsee tukea niin kaupungilta kuin myös meiltä jokaiselta kaupunkilaiselta. Osallistukaamme tapahtumiin ja ostakaamme kausikortteja, niin HPK:n peleihin, teatteriin, Verkatehtaan konsertteihin, kuin myös pienempien paikallisten toimijoiden tapahtumiin. Elävyys ja aktiivisuus lähtee myös meistä kaupunkilaisista.