annelaatikainen

Vapauden, demokratian ja eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta

Viimeisen viikon tapahtumat Euroopassa ovat olleet karmivaa seurattavaa. Suursota on käsillä jos tilannetta ei saada pysäytettyä. Nyt jos koskaan on oltava rohkea ja yhteistyössä Euroopan muiden valtioiden kanssa Suomikin voi näyttää ettei tällainen valloituspolitiikka käy. Voiko yksittäinen, siviili-ihminen tehdä mitään? Mielestäni…
Lue lisää

Nuorille vaikuttamisen kokemuksia

Nuorisovaltuuston edustajat vierailivat tällä viikolla kaupunginvaltuuston valtuustoinfossa kertomassa, miltä Lapsiystävällinen kunta heidän silmissään näyttää. Tärkeä viesti meille päättäjille ja virkamiehille oli, ettei lapsilla ja nuorilla ole ollut tarpeeksi tietoa tästä upeasta meriitistä, minkä kaupunki on saanut ennen nuorisovaltuustoon pääsyä. Lapsiystävällisyys…
Lue lisää

Tavoitteeni aluevaltuustossa

1. Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön (psykologien, kuraattorien ja terveydenhoitajien) siirtyessä hyvinvointialueille, tulee jatkossakin varmistaa , että heitä on koulujen ja oppilaitosten oppilashuollon lähipalveluissa riittävästi. 2. Lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän ja mielenterveyspalvelut on toteutettava laadukkaasti…
Lue lisää

Miksi minä olen ehdolla aluevaltuustoon?

Olen ehdolla aluevaltuustoon numerolla 24. Minulle aluevaltuustossa on tärkeää, että siellä ymmärretään koulujen ja oppilaitosten arkea. Lasten ja nuorten oppilashuolliset palvelut  tulee hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen olla saavutettavia ja riittäviä. Jokaisen koulun aikuisen tulee voida keskittyä omaan perustehtäväänsä ja siksi oppilashuollon…
Lue lisää

”Meidän peliä”poliittiseen päätöksentekoonkin

Kuuntelin muutama vuosi takaperin eräässä koulutustilaisuudessa Jukka Jalosta. Hän kertoi tarinaa siitä, mikä tekee joukkueesta voittavan joukkueen? Vaikutuin jo silloin hänen humaanista otteestaan valmentamiseen ja erityisesti humaanista asenteesta elämään.  Asenteesta paistoi vahvasti läpi toista ihmistä arvostava ja kunnioittava asenne. Se,…
Lue lisää

Puheenvuoro 7.6.2021 Hämeenlinnan uuden kaupunginjohtajan valinnan yhteydessä

Kaupunginjohtaja on kaupungin kasvot. Se, miten hän onnistuu viestinnällään ja läsnäolollaan muodostamaan kuvan itsestään yhtenä kaupunkilaisista, on merkityksellistä. Haluaako hän jakaa arjen ja juhlan tilanteita kaupunkilaisten kanssa? Haluaako hän kuulla kaupunkilaisen viestin henkilökohtaisesti? Haluaako hän visioida kaupunkilaisen kanssa yhdessä Hämeenlinnan tulevaisuuteen?…
Lue lisää

Miksi olen mukana kuntapolitiikassa ja mikä on minulle tärkeää?

Politiikassa ja ihmisten johtamisessa pätevät samat ajatukset. Pitää olla sinut itsensä kanssa. Toimia eri rooleissa aidosti ja avoimesti omana itsenään ja tehdä tekoja, joiden päämäärä on hyvä. Kokonaisuus on aina otettava huomioon ja se ettei tehdä päätöksiä, joilla vahingoitetaan heikompaa.…
Lue lisää

Oma etu vai yhteinen hyvä?

Koulu on yhteiskunta pienoiskoossa. Siellä näkyy samoja ilmiöitä kuin yhteiskunnassa yleensä. Kun suuri joukko ihmisiä on yhdessä, täytyy sopia yhteisistä pelisäännöistä. Koulussa pelisäännöt koskevat tapaa, miten olemme toinen toistemme seurassa, miten noudatamme aikatauluja, miten pidämme huolta toimintaympäristöstämme ja miten ylipäänsä huomioimme…
Lue lisää

Päätöksenteon ihanuus ja kurjuus

Ihmismielellä on taipumus puolustaa entisiä tottumuksiaan. Yleensä ihminen ei vastusta muutosta sinänsä, mutta muutoksen mukanaan tuomat vaikutukset, niin yksilöön kuin yhteisöön pelottavat. Muutoksen pitäisikin aina olla perusteltu ja sen vaikutukset eivät saisi olla kokonaiskuvassa olemassa olevaa tilaa heikentäviä.  Poliittisessa päätöksenteossa…
Lue lisää

Hyvinvointivaltion kunnianpalautus

Kuluneena vuonna olemme saaneet lukea uutisia useista lasten ja nuorten vihan ja väkivallan aiheuttamista teoista. Ihmisten reaktiot uutisiin ovat samansuuntaisia. Tekoja kauhistellaan ja surraan. Huoli lapsista ja nuorista koskettaa meitä kaikkia ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että hyvinvointivaltiossa lasten…
Lue lisää