Miksi minä olen ehdolla aluevaltuustoon?

Olen ehdolla aluevaltuustoon numerolla 24. Minulle aluevaltuustossa on tärkeää, että siellä ymmärretään koulujen ja oppilaitosten arkea. Lasten ja nuorten oppilashuolliset palvelut  tulee hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen olla saavutettavia ja riittäviä. Jokaisen koulun aikuisen tulee voida keskittyä omaan perustehtäväänsä ja siksi oppilashuollon ammattilaisia tulee olla kouluissa riittävästi. 
Hyvinvointialueen päättäjien on tehtävä aktiivista yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja heidän tulee huolehtia siitä, että ammattitaitoista työvoimaa koulutetaan riittävästi Kanta-Hämeen alueella.
Aluevaltuustossa tarvitaan päättäjiä,  joilla on kyky asettua toisen asemaan. Aluevaltuustoilla on hyvä olla suora yhteys kuntapolitiikan ytimeen.