Tavoitteeni aluevaltuustossa

1. Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön (psykologien, kuraattorien ja terveydenhoitajien) siirtyessä hyvinvointialueille, tulee jatkossakin varmistaa , että heitä on koulujen ja oppilaitosten oppilashuollon lähipalveluissa riittävästi.

2. Lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän ja mielenterveyspalvelut on toteutettava laadukkaasti ja oikea-aikaisesti lähellä lasta ja nuorta. Oppilashuollon resursseja on suunnattava myös ennaltaehkäisevään työhön.

3. Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava hyvinvointialueilla. Tämä tapahtuu siten, että Kanta-Hämeessä ennakoidaan työvoima- ja osaamistarpeet. Koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueiden toimijoiden tulee tehdä yhteistyötä ja reagoida nopeasti koulutustarpeiden muutoksiin.